چگونه از قابلیت Event در SmarterMail استفاده کنیم؟

برای خبردارشدن از اتفاقاتی نظیر ایجاد شدن یک اکانت جدید، ایجاد شدن یک دامنه ی جانشین جدید و یا تغییر پسورد کاربران، می توانید از بخش event های اسمارتر میل استفاده کنید.
  • بدین منظور می بایست اکانت ایمیل شما administrator  باشد.
جهت استفاده از قابلیت Event ابتدا با استفاده از SmarterMail  ابتدا با مطالعه مقاله چگونگی ورود به سرویس webmail ، به سرویس ایمیل خود وارد شوید و سپس روی گزینه ی Setting و پس از آن روی Event و سپس روی New کلیک کنید. مانند تصویر زیر: 

 

 

در این مرحله در بخش event name می بایست یک نام برای event  خود انتخاب کنید و در بخش event category شاخه ی event  خود را انتخاب نمایید.
 
 
با استفاده از زیر مجموعه user  امکان آگاه شدن از تغییر پسورد توسط یوزر ها، ایجاد فورواردر برای یوزر ها، حذف شدن یکی از یوزر ها باخبر شد.
 

 

در بخش throtteling نیز میتوانید از تراتل شدن یوزر یا دامین مطلع شوید:

 

در زیر شاخه ی email  میتوانید یک نسخه از ایمیل هایی که کاربران ارسال یا دریافت میکنند را به یک اکانت خاص، ارسال نمایید.
این مورد در این مقاله شاخه ی Email با جزییات بیشتری توضیح داده شده است. 

 

 

در زیر مجموعه ی alias می توانید از اضافه شدن و کم شدن یک زیر دامنه ی جانشین به سرویس خود مطلع شوید.