چگونه می توان به صورت اتوماتیک ایمیل های ورودی و خروجی یک ایمیل اکانت را به یک ایمیل شخصی Forward نمود؟

 

چگونه می توان به صورت اتوماتیک ایمیل های ورودی و خروجی سرویس را به یک ایمیل شخصی Forward  نمود؟
 
 برای انجام این مورد ابتدا می بایست طبق راهنمای زیر وارد سرویس ایمیل خود شوید:
 
سپس وارد Setting و بر روی Events  کلیک نمائید.
در صفحه باز شده بر روی تب New  کلیک نمائید.
 
 
 
در قسمت Event Name  نامی دلخواه وارد نمائید.
Event Category را بر رویEmail قرار دهید.
در صورتی که قصد دارید ایمیل های ورودی به این ایمیل اکانت، برای شما ارسال شود در قسمت Event Type گزینه Message Received را انتخاب کنید و در صورتی که قصد دارید همه ایمیل هایی که از این ایمیل اکانت ارسال می شوند برای شما نیز یک نسخه ارسال شود از گزینهMessage Sent  استفاده نمائید.
 
در این مرحله بر روی تب  Action و سپس New Action کلیک نمائید.
 
 
 
در صفحه باز شده Action را بر روی Add Recipient قرار دهید.
در قسمت Recipient ایمیل شخصی خود را که قصد دارید یک نسخه از ایمیل ها به آن ارسال شود را وارد نمائید.
گزینه Save را کلیک نمائید.
 
 

*توجه : متاسفانه در این روش امکان تعریف چند ایمیل اکانت برای قسمت Recipient وجود ندارد و در صورتی که تمایل دارید ایمیل های ورودی یا خروجی به چندین ایمیل اکانت دیگر ارسال گردند می بایست برای هرکدام از آنها Event جداگانه تعریف نمائید.