تغییر رمز ورود به کنترل پنل از طریق پرتال کاربران

در صورتیکه نیاز دارید از طریق پرتال کاربران به صورت مستقیم اقدام به تغییر رمز عبور سرویس های میزبانی خود در ایران هاست نمایید، می توانید با استفاده از مراحل زیر این عملیات را انجام دهید.

لازم بذکر است در این روش جهت تنظیم رمز جدید نیازی به اطلاع از رمز قدیمی نمی باشد .

پس از ورود به کاربری خود در پرتال کاربران، قسمت "سرویس ها" را انتخاب نمایید.

در صورت تمایل به تغییر رمز میزبانی وب : قسمت سرویس ها -> میزبانی وب را انتخاب نمایید.

در صورت تمایل به تغییر رمز میزبانی ایمیل : قسمت سرویس ها -> میزبانی ایمیل را انتخاب نمایید.

روبروی نام میزبانی مورد نظر روی آیکن "تغییر رمز ورود به کنترل پنل" - بر اساس راهنمای نشانه ها - کلیک نمایید.

در صفحه جدید اسم رمز جدید و تکرار رمز جدید را وارد نمایید. لازم بذکر است جهت تنظیم رمز جدید نیازی به رمز قدیمی نمی باشد. رمز انتخابی از نظر موارد امنیتی بهتر است شامل حرف، عدد و کاراکتر باشد.

لازم به ذکر است که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، پنجره بطور اتوماتیک بسته می شود. پس از تنظیم رمز عبور، از رمز جدید جهت ورود به کنترل پنل میزبانی استفاده نمایید.

مقالات مرتبط :

نحوه ورود به کنترل پنل هلم - سرور 2003

نحوه ورود به کنترل پنل - wsp سرور 2008

نحوه ورود به کنترل پنل wsp - سرور 2012

نحوه ورود به کنترل پنل Plesk - سرور لینوکس ایران

نحوه ورود به کنرتل پنل SolidCP - سرور 2016