ورود به کنترل پنل

کنترل پنل (Control Panel) > Plesk > کاربری

برای ورود به کنترل پنل می توانید از دو آدرس زیر استفاده نمایید.

https://plesk.iranhost.com:8443

http://yourdomain:8443

پس از ورود به یکی از دو آدرس فوق صفحه ی لاگین کنترل پنل Plesk باز می شود. با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که هنگام خرید سرویس به ایمیل شما ارسال شده، می توانید به کنترل پنل لاگین نمایید.

Username = نام کاربری که از طریق ایمیل به شما ارسال شده است.

Password = رمز عبور مربوط به کنترپنل که از طریق ایمیل به شما ارسال شده است.

Add Feedback