پاسخگوی خودکار (Auto Responder) چیست؟

گاهی می خواهید اشخاصی که به آدرس ایمیل شما پیامی ارسال می کنند، تاییدیه ای مبنی بر دریافت پیام توسط میل باکس شما برایشان ارسال شود. این عمل توسط تنظیم پاسخگوی خودکار (Auto Responder) امکانپذیر است. شما می توانید این گزینه را برای هر کدام از صندوق های پستی خود می توانید در کنترل پانل میزبانی انجام دهید.

دو نوع سرویس در شرکت ایران هاست وجود دارد. سرویسهای 2003 و سرویسهای 2008. کنترل پنل Helm ویژه سرویسهای میزبانی 2003 و کنترل پانل WSP ویژه سرویسهای میزبانی 2008 است.

مطابق تصاویر زیر گزینه پاسخگوی خودکار (Auto Responder) را در کنترل پانل مربوطه میزبانی خود فعال نمایید. عنوان و متن مورد نظر را جهت پاسخ تعیین نمایید. جهت مشاهده طریقه انجام تنظیمات آن می توانید بر روی نوع میزبانی خود کلیک کنید.


سرویسهای میزبانی 2003:


سرویسهای میزبانی 2008:

چنانچه قصد افزودن تصاویر و لوگو در پیام ارسالی خود دارید، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
راه اندازی Autoresponder (با امکان درج LOGO )