فعالسازی قابلیت Delivery report (گزارش تحویل) در سرویس 2016 ایران هاست

ابتدا از طریق ایمیل با سطح کاربری Administrator به وبمیل لاگین نموده و همانند تصویر وارد بخش Domain Settings شده، از منوی سمت چپ Accounts را انتخاب می کنیم.
گزینه User Defaults قسمتی است که می توانیم تنظیمات را برای تمام کاربران اعمال کنیم.در بخش Webmail، گزینه Request read receipts by default را فعال می کنیم.


و در نهایت پس از ذخیره سازی (Save) تغییرات، به جهت اینکه تنظیمات کاربران فعلی هم شامل تغییرات گردد، از گزینه Propagate استفاده میکنیم.

* برای شامل شدن همه کاربران، مقدار "All Users" را برای "Push to" انتخاب میکنیم.

برای فعاسازی این مورد در سرویس 2012، راهنمای زیر را مطالعه نمایید.