چگونه می توان تنظیمات Mail for Non-Existent Users را بررسی نمود؟

 

با استفاده از قابلیت Mail for Non-Existent Users می توانید تعیین کنید، با ایمیلی که به یوزری در میل دامین شما ارسال شد اما آن یوزر وجود خارجی نداشت چگونه برخورد شود.
 
 
با استفاده از این راهنما وارد پنل هاست شوید و گزینه Mail را باز نمایید.
 
 
تب Mail Settings را باز کنید.
 
 
ابتدا از قسمت پایین میل دامینی که قصد دارید تنظیمات را بر روی آن انجام دهید انتخاب کنید سپس از قسمت بالا گزینه Mail for Non-Existent Users را کلیک کنید.
 
 
در این پنجره می توانید یکی از سه گزینه ذیل را انتخاب کنید:
 
Bounce with message :
با انتخاب این گزینه می توانید در کادر پائین آن متنی به دلخواه وارد کنید تا در زمانی که ایمیلی به یوزری که وجود خارجی ندارد ارسال شد، به عنوان پاسخ به ارسال کننده آن ایمیل فرستاده شود. به عنوان مثال : "آدرس مورد نظر شما امکان دریافت ایمیل را ندارد"
 
Forward to address :
با انتخاب این گزینه می توانید در کادر پائین آن یکی دیگر از ایمیل اکانتهای موجود در میل دامین خود را وارد نمایید تا ایمیل دریافتی به آن فوروارد شود.
 
Reject :
با انتخاب این گزینه، ایمیلی که به یوزری که وجود خارجی ندارد ارسال شده است دریافت نشده و reject می شود.
در انتها برای ذخیره شدن تنظیمات گزینه OK را انتخاب نمایید.