اختلالات جزئی در سرور 2012 ایران

به اطلاع میرساند که به علت ارتقای سخت افزاری ، کارکرد سرور 2012 ایران با اختلال روبرو خواهد بود  .
زمان تقریبی این ارتقا حدود یک ساعت خواهد بود .
 پیشاپیش از  صبر وشکیبایی شما تا زمان رفع اختلال متشکریم