اختلال جزئی در VDS های ایران

به اطلاع میرساند که به علت ارتقا RAM در سرور اصلی VDS های ایران ، اختلالات جزئی در کارکرد این سرویس ها پیش بینی می گردد .
زمان تقریبی این ارتقا حدود یک ساعت خواهد بود .
 پیشاپیش از  صبر وشکیبایی شما تا زمان رفع اختلال متشکریم