اختلال موقت در ارتباط اینترنتی سرویس های داخلی

با احترام به استحضار کلیه مشترکین سرویسهای داخل کشور ایران هاست اعم از اشتراکی و اختصاصی می رساند:

بنابر اعلام کتبی شرکت ارتباطات زیر ساخت از ساعت 22:00 مورخ 29/08/1392 به مدت 6 ساعت پهنای باند اینتر نت به دلیل پاره ای از تغییرات با اختلالاتی روبه روخواهد بود که به همین سبب در سرویس اینترنت سرورهای داخلی اختلال و کندی سرعت پیش خواهد آمد، لذا با عرض پوزش، پیشاپیش از صبر و شکیبایی  مشترکین محترم این سرویس ها کمال تشکر را داریم.