ارتقای سرور میزبان سرویس های مجازی

مفتخریم به اطلاع کاربران گرامی سرویسهای مجازی (VDS) ایران هاست برسانیم:

در راستای بهبود روزافزون کیفیت ارائه خدمات، بزودی و با تغییر و ارتقای سرور میزبان این سرویس ها، میزان منابع اختصاص یافته از جمله RAM ، CPU و  Disk Space پلان های کنونی افزایش خواهند یافت.

 قابل ذکر است که مصادف با انجام روند فوق در بازه زمانی 16 تا 19 تیرماه، بروز قطعی و اختلالاتی در این سرویس ها، اجتناب ناپذیر می باشد که  پیشاپیش از درک و همکاری متقابل شما در این خصوص سپاسگزاریم. البته زمان آغاز و مدت دقیق اختلالات و قطعی ها از طریق ایمیل به صورت جداگانه به اطلاع هر کاربر محترم خواهد رسید.

امیدواریم اعمال ارتقای مذکور، گامی شایسته در راستای رضایت هرچه بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شما کاربران گرامی باشد.