افزایش منابع رم اختصاص یافته به میزبانی های اشتراکی 2008 و داخل کشور

مفتخریم به اطلاع برسانیم که در جهت رضایتمندی مشتریان گرامی ، میزان    رماختصاص یافته به هر یک از پلان های  میزبانی اشتراکی 2008 و داخل کشور  ، از 100 به 200 مگابایت ارتقا یافت .