اطلاعیه شماره 5 انتقال سرورها - انتقال موتور آمار AWStats

سرویس نمایش آمار وب سایتها به سرور جدید منتقل شد کاربرانی که آدرس این سرویس را bookmark کرده بودند لازم است یک بار به کنترل پنل هلم و بخش statistics مراجعه کرده و آدرس جدید را جایگزین آدرس قبلی نمایند