اطلاعیه شماره 4 انتقال سرورها - انتقال وب سرور IRH04

در حال بازسازی وب سایت های موجود در وب سرور IRH04 هستیم. در حین این مرحله کاربرانی که وب سایت آنها بر روی این سرور است ممکن است از طریق هلم نتوانند وب سایت خود را مدیریت کنند ولی وب سایت آنها بالا بوده و بدون مشکل کار می کند پس از پایان این مرحله فایلها را به سرور جدید انتقال داده و در نهایت IP وب سایتهای مذکور به  174.142.46.137 تغییر خواهد نمود