عملیات نگهداری میل سرور W2K8MX01

به دلیل انجام برخی عملیات نگهداری میل سرور W2K8MX01 به IP با شماره 72.55.165.179 از ساعت 19 روز شنبه 9 اردیبهشت به مدت حداکثر 2 ساعت خارج از دسترس است