[انجام شده] ارتقای سرور میزبان سرور مجازی

بروز رسانی : عملیات ارتقای سخت افزاری با موفقیت به پایان رسید و کلیه سرورهای مجازی در دسترس قرار گرفتند

به دلیل ارتقای سخت افزاری سرور میزبان سرویس های سرور مجازی (VDS) این سرور و سرور های مجازی میزبانی شده روی آن از ساعت 22 روز  سه شنبه 20 دیماه ۱۳۹۰ به مدت حداکثر ۲ ساعت در دسترس نخواهد بود