قطعی دیتابیس سرور به دلیل ارتقاء رم

به دلیل ارتقاء  RAM ، سرور به آی پی آدرس : 64.205.74.175   (از مجموعه دیتابیس سرورهای میزبانی های 2008 ) راس ساعت 11 امشب ( به تاریخ 90/08/18 ) حدوداً به مدت 20 دقیقه قطع خواهد شد.