[بروز شده] ارتقای حافظه RAM سرور WEB01 سری 2008

طبق برنامه تنظیم شده ظرف 48 ساعت آینده حافظه رم سرور W2K8WEB01 با IP به شماره 67.205.74.142 ارتقا پیدا خواهد نمود. به همین منظور سرور مذکور مدت حداکثر 1 ساعت در دسترس نخواهد بود ضمن عرض پوزش به خاطر این قطعی سرور مذکور پس از ارتقای حافظه با قدرت بیشتری میزبان کاربران خواهد بود

بروز رسانی : عملیات ارتقا با موفقیت انجام شد و سرور در دسترس قرار گرفت