اطلاعیه شماره 2 انتقال سرورها - انتقال کنترل پنل

کنترل پنل هلم به سرور جدید منتقل شد. IP جدید کنترل پنل به صورت 174.142.50.61 می باشد. همچنین مانند گذشته می توانید از آدرس  http://cp.yourdomain.com  نیز برای ورود به هلم استفاده کنید