ارتقای میل سرور IRH01

نرم افزار میل سرور روی سرور IRH01 به Smartermail 6 ارتقا پیدا کرد. امکانات بیشتر در وب میل و همچنین پشتیبانی از روشهای جدیدتر فیلتر هرزنامه از امکانات نسخه جدید است