خبرای بیست، از بیست سالگی ایران هاست!

تا امروز 10 کسب و کار، در قرعه کشی حمایتی انتخاب شدند. صدها نفر با فوت کردن شمع کیک تولد ما، جایزه گرفتند و از تخفیف های 20 درصدی جشنواره " بیستِ بیستِ ایران هاست" بهره مند شدند!
شما از همین حالا، فقط 10 روز فرصت دارید تا یکی از برندگان این جشن باشید. با ورود یه لینک زیر، هم در قرعه کشی ها شرکت کنید و هم با برندگان ِجشنواره " بیستِ بیستِ ایران هاست" آشنا بشین.