اطلاعیه شماره 29 انتقال سرورها - انتقال میل سرور IRH12

سرور میل IRH12 به دیتاسنتر کانادا منتقل شد و IP آن از 72.232.181.178 به 70.38.38.115 تغییر نمود