اطلاعیه شماره 27 انتقال سرورها - انتقال وب سرور IRH02

در حال بازسازی سرور وب IRH02 روی سرور جدید هستیم. به همین خاطر ممکن است کاربرانی که وب سایتشان بر روی این وب سرور قرار دارد هنگام استفاده از کنترل پنل هلم با مشکل مواجه شوند. پس از بازسازی و انتقال این سرور IP وب سایتهای روی این سرور از 64.92.166.218 به 72.55.191.82تغییر خواهد نمود