میزبانی های جدید ایمیل

 
ایران هاست جهت برخورداری کاربران از سرویس های ایمیل سازمانی و حرفه ای با کنترل پنل حرفه ای وب سایت پنل WSP)) و بهره مندی از امکانات سرورهای 2012 ، سرویس های ایمیل 2012 را ارائه کرده است .
جهت مشاهده پلان ها می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید