روز کتاب

"کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است."  ویلیام شکسپیر
 
کتاب همچون رسولی است که مفاهیم عمیق زندگانی را در دستان شما به تماشا می گذارد و ذهن و نگاهتان را سرشار از برگ های سبز تفکر، تدبر و اندیشه می نماید تا با مَنِشی مینو، لحظاتی هرچند پربارتر و زیباتر در تجربه شیرین زندگی برای خود و دیگران بسازید.
شرکت ایران هاست روز کتاب و کتاب خوانی را به همه شما عزیزان که مطالعه را یکی از ارکان اساسی زندگی خود بنا نهاده اید و تقدس کتاب و کتاب خوانی تفکرات شما را زیبا نموده، تبریک و شاد باش عرض می نماید.