اطلاعیه شماره 24 انتقال سرورها - انتقال IRH03

در حال بازسازی سرور وب IRH03 روی سرور جدید هستیم. به همین خاطر ممکن است کاربرانی که وب سایتشان بر روی این وب سرور قرار دارد هنگام استفاده از کنترل پنل هلم با مشکل مواجه شوند. پس از بازسازی و انتقال این سرور IP وب سایتهای روی این سرور از 209.67.210.194 به 67.205.96.39 تغییر خواهد نمود