روز تعاون گرامی باد

شرکت ایران هاست، روز بزرگداشت ریاضیدان، اختر شناس، پژوهشگر تاریخ و جغرافیدان، ابوریحان بیرونی دانشمند بلند مرتبه ایرانی را تبریک عرض نموده و هم چنین روز تعاون که جایگاه ویژه و نقش بسزایی در رشد و شکوفایی هر جامعه بشری ایفا می نماید را گرامی می دارد. امید است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلي درجامعه، شاهد تعالی و بالندگی همه اقشار جامعه و پیشرفت های علمی در زمینه های متفاوت باشیم.