روز اهدای خون

 
 اهدای خون سالم اهدای زندگی، درنهم مرداد سال ۱۳۵۳ شمسی سازمان انتقال خون، به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین خون و فرآورده های سالم و مطمئن تاسیس گردید و هرساله در این روز از همت والا و فعالیت انسان دوستانه تمام کسانی که در زمینه اهدا و انتقال خون و نجات جان انسان‌ها تلاش می‌کنند، قدردانی می‌شود. روز اهدای خون را به تمامی فعالان این عرصه تبریک می گوییم.