روز جهانی مبارزه با دخانیات

     سالروز مبارزه با دخانیات هر ساله در سراسر جهان در 31 ماه می به پا داشته می شود تا تاثیر مخرب دخانیات در روند زندگی بشری به جهانیان یادآوری گردد.
دخانیات با موضوع قلیان و عوارض ناشی از آن، رویکرد هفته مبارزه با دخانیات در ایران است و شعار "قلیان، سمی برای سلامت خانواده"، به منظور گوشزد نمودن اثرات مخرب استعمال دود قلیان بر سلامت افراد خانواده انتخاب شده است.
با برپاداشتن این روز، امید داریم تا هر روزه از شمار افراد سیگاری در جهان کاسته شود و به جای آن عادات مناسب تغذیه ای و سلامت جاری گردد.