اطلاعیه شماره 22 انتقال سرورها - انتقال دیتابیس سرور IRH07

در حال انتقال دیتابیس سرور IRH07 هستیم IP کنونی این سرور 216.32.87.226 می باشد که پس از انتقال به 67.205.76.186 تغییر خواهد کرد از کاربرانی در تنظیمات اتصال به دیتابیس در برنامه خود به جای sql2.yourdomain )منظور از yourdomain نام دامین است) IP وارد کرده اند می خواهیم آنرا به sql2.yourdomain تغییر دهند