روز جوان گرامی باد

جوانان چرخ های گرداننده ی آسیاب یک جامعه هستند. آنان با افکار نو و قدرت جسارتشان قادرند دشوارترین بحران ها را پشت سر گذاشته و قله های رفیع موفقیت را فتح نمایند. آنان به حامی نیازمندند. جامعه ای که حامی نیروی جوانش است بدون شک پیروز می گردد.
ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان بر تمامی جوانان غیور ایران زمین تبریک و تهنیت باد.