هفته جهانی روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد

اهمیت ارتباطات از آنجایی نشئت می گیرد که انسان بالفطره یک موجود اجتماعی و خواهان برقراری ارتباط با همنوعان خودمی باشد. با پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی بالاخص اینترنت پیشرفت های بسیار زیادی در زمینه ارتباطات حاصل گردیده بهگونه ای که خبری در مدت چند ثانیه در کل دنیا مخابره میشود. جهان هم اکنون از یک دهکده تبدیل به یک سالن همایش اطلاع رسانی شده است.
روز جهانی ارتباطات هرساله در 17 می، گرامی داشته می شود تا ارزش برقرای ارتباط آسان، ارزان و سریع را بین تمامی مردم جهان یادآور شود.