اعیاد شعبانیه بر جمیع شیعیان جهان مبارک

اعیاد شعبانیه بر جمیع شیعیان جهان مبارک باد. امام حسین(ع)،حضرت ابوالفضل و امام زین العابدین(ع)،سه اختر بزرگوار آسمان تشیع درس فتوت و مردانگی را به تمامی عالمیان آموختند.