سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد

                          بسی رنج بردم در این سال سی/   عجم زنده کردم بدین پارسی
 
حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسی سرای پارسی گرای آب و خاک ایران زمین با سرودن شاهنامه، تاریخ کهن کشورمان را به گونه ای جاودانه ساخت که شهرت و معروفیت آن مرز های زمان و مکان را درهم شکسته و برای تمامی اعصار و ملل، سخنی نو و ناب از اسطوره های ایران است.
این روز را به پاس داشت هنر بی قدر و اندازه این شاعر گرانمایه ارج می نهیم.