روز معلم مبارک

خداوند معلم ها را فرستاد تا درس های زندگی را روی بوم قلب های ما نقاشی کنند. معلمی شغل نیست، هنر است، ذوق، ایثار، عشق و فداکاری است. این روز را با گرامیداشت یاد استاد مطهری به جامعه فرهیخته معلمان و تمامی فعالان در حوزه آموزش تبریک و شاد باش عرض می نماییم.