روز پدر مبارک!

پدر قهرمانی است که حتی با پیر شدنش ذره ای از قدرتش کم نمی گردد و عشقی است که با گذشت زمان، عمیق تر در دل فرزندانش ریشه می دواند. 
این روز را به تمامی پدران گرانقدر کشورمان تبریک می گوییم و آرزوی عمر طولانی با صلابت برای تمامی این عزیزان زحمت کش و دوست داشتنی داریم.