روز بزرگداشت حکیم عطار نیشابوری مبارک

                                  هفت شهر عشق را عطار گشت           ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
 
    شیخ عطار نیشابوری، یکی از شاعران و عارفان پرآوازه تاریخ ایران است. عطار، تحول بزرگی را در زندگی خویش تجربه نمود و مسلک عرفا را در پیش گرفت و تمام تلاش خود را برای تفهیم راه سعادت و عرفان، به نظم و نثر درآورد تا بشر را به سوی حق رهنمون سازد.
 
روز بزرگداشت این شاعر و عارف والا مقام را گرامی می داریم و پیروی از راه  چنین بزرگانی را دستور کار خود قرار می دهیم.