روز طبیعت مبارک

زیبایی و قدرت و انرژی، هدایای طبیعی برای کسانی هستند که قوانین طبیعت را رعایت می کنند و به آن احترام می گذارند پس بیایم با طبیعت همراه شویم.
روز طبیعت، یادآور عظمت و ارزش بی اندازه این نعمت الهی برای بشری است. این روز سبز را پاس می داریم و همت خود را برای مراقبت هرچه بیشتر از مواهب طبیعت و بهره برداری مناسب از آن به کار میگیریم.
روز طبیعت بر همه شما گرامیان مبارک.