روز مادر مبارک!

روز مادر را به تمامی مادران جهان که مخلوقاتی خارق العاده هستند و با وجودشان به زندگی ما روح و نشاط می بخشند تبریک و تهنیت و شادباش می گوییم و آرزوی سلامتی برای تک تک مادران دنیا داریم.