اطلاعیه شماره 19 انتقال سرورها - انتقال دیتابیس سرور IRH05

در حال انتقال دیتابیس سرور IRH05 هستیم IP کنونی این سرور 72.36.213.82 می باشد که پس از انتقال به 72.55.143.8 تغییر خواهد کرد از کاربرانی در تنظیمات اتصال به دیتابیس در برنامه خود به جای sql.yourdomain )منظور از yourdomain نام دامین است) IP وارد کرده اند می خواهیم آنرا به sql.yourdomain تغییر دهند