روز مهندس مبارک

پنجم اسفندماه، زاد روز بزرگ دانشمند پارسی و مهندس برجسته تاریخ علم این سرزمین، خواجه نصیرالدین طوسی، برای بزرگداشت وی به عنوان پایه گذار عصر نوین علم و تکنولوژی ایرانی، روز ملی مهندسی نام نهاده شد. روز مهندس روز تجليل از استعداد، خرد، توان و اراده منحصر بفرد مهندسین، روز پاسداشت خلاقیت، ابتکار، نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل و روز گراميداشت پيشگامان پيشرفت و سازندگي در كشور است. این روز بر تمامی مهندسین گرامی فرخنده باد.