روز پرستار مبارک باد!

پرستار، واژه  پرمعنایی است برای توصیف فردی که آنقدر قوی است که هر چیزی را بردباری می کند و آنقدر رئوف است که هرچیزی را درک می کند. پرستاران بدون حتی یک نسخه، آرامش، مراقبت  و هم دردی را بین تمامی بیمارانشان می پراکنند.
ما به تمامی پرستاران گذشته، حال و آینده، روز پرستار را تبریک می گوییم و سلامتی ، رحمت و شادی سرشار را  برای این فرشتگان زمینی بدون بال در لباس سفید، از خدای متعال خواستاریم.