روز ملی فناوری فضایی مبارک!

روزچهاردهم بهمن ماه به مناسبت پرتاب نخستین ماهواره ایرانی "امید"، روز ملی فناوری فضایی نامیده شد و این روز را به حسن غرورآفرینی دانشمندان ایران عزیز به همه شما گرامیان تبریک عرضمی نماییم. آرزومند پیشرفت روز افزون و ارتقا سطح دانش همه فعالان فناوری فضایی ایران، جهت دستیابی به موفقیت های هرچه بزرگتر و بهتر در این عرصه هستیم.