روز هوای پاک گرامی باد!

هوای پاک، اولین منبع انرژی و تغذیه موجودات زنده است و آلودگی هوا منجر به وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به چرخه حیاتی و زیست محیطی می گردد.
یادمان باشد که هر تلاش ما برای سالم سازی هوا می تواند تأثیر شگرفی در بهبود وضعیت آن داشته باشد. روز هوای پاک را برای یادآوری و افزایش توجهمان به این نعمت گرانقدر الهی پاس می داریم.
 
روز هوای پاک گرامی باد!