اطلاعیه شماره 18 انتقال سرورها- انتقال IRH08

در حال بازسازی سرور وب IRH08 روی سرور جدید هستیم. به همین خاطر ممکن است کاربرانی که وب سایتشان بر روی این وب سرور قرار دارد هنگام استفاده از کنترل پنل هلم با مشکل مواجه شوند. پس از بازسازی و انتقال این سرور IP وب سایتهای روی این سرور از 64.92.172.178 به 72.55.164.43 تغییر خواهد نمود