روز دانشجو مبارک

شرکت ایران هاست 16 آذر روز دانشجو، روز رستاخیز اندیشه‏ ها را به همه دانشجويان عزيز سراسر ايران، اساتيد و فرهيختگان شاد باش عرض می نماید. آرزومند اندیشه هایی زیبا و گام هایی استوار برای همه شما گرامیان هستیم، تا با علم‏ دوستی و حقیقت‏ پرستی جایگاه علمی و فرهنگی پرشکوه تری برای کشورمان بسازیم.