تسلیت اربعین حسینی

شرکت ایران هاست اربعین حسینی را به تمامی شیعیان گرامی، به ویژه همه شما کاربران عزیز تسلیت عرض می نماید.