اطلاعیه شماره 16 انتقال سرورها - انتقال وب سرور IRH13

در حال بازسازی سرور وب IRH13 روی سرور جدید هستیم. به همین خاطر ممکن است کاربرانی که وب سایتشان بر روی این وب سرور قرار دارد هنگام استفاده از کنترل پنل هلم با مشکل مواجه شوند. پس از بازسازی و انتقال این سرور IP وب سایتهای روی این سرور از 72.232.181.186به 70.38.38.41 تغییر خواهد نمود