روز جهانی نابینایان مبارک

تیم ایران هاست۲۳  مهرماه روز جهانی نابینایان و روز عصای سفید را به همه روشن دلان زیبا سیرت تبریک عرض می کند.