روز بزرگداشت حافظ شیرازی

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی، غزل سرای بنام سده هشتم ایران و یکی از مفاخر و شعرای بزرگ جهان است. تا کنون، اشعار حافظ به ده‌ها زبان در تمامی دنیا ترجمه شده‌ است. به راستی حافظ راز عجیبی است، عظمت افکار بی مثالش که در تک تک ابیات جاودانه اش متبلور شده به یقین پایدارترین چراغ، در کورسوی مسیر بشریت خواهد بود، همان گونه که سال هاست مردم از همه اقشار به حسن معجزه کلام، دیوان اشعار حافظ را در کنار کتب آسمانی خود حفظ می کنند. بیستم مهر ماه یادروز حافظ شیرازی بر مردم ایران و همه دوستداران شعر و ادب پارسی فرخنده باد.